Hlavné údaje
Registráciu akceptujeme len v prípade, že ste podnikateľský subjekt alebo SHR a podnikáte v odbore, tzn. máte oprávnenie na vykonávanie činností, ktoré súvisia so záhradníctvom, poľnohospodárstvom, stavebnou činnosťou, alebo vykonávate vodoinštalačné práce, prípadne sa zaoberáte maloobchodom alebo veľkoobchodom a z Vášho verejne prezentovaného sortimentu je zrejmé, že obchodujete so sortimentom súvisiacim s tvorbou a starostlivosťou o zeleň, zavlažovaním, a pod., alebo chcete svoje portfólio o tieto komodity rozšíriť.